Portfolio

Wspólny proces tworzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wymaga ścisłej integracji technologii IT i projektowania cyberbezpieczeństwa - dwóch dyscyplin, które wzajemnie się informują i synchronizują. Tworzymy wymagające i spełniające normy SZBI. Opracowujemy koncepcje, projektujemy cyberprzestrzeń dla bezpieczeństwa, zarządzamy aktywami i zasobami, audytujemy i szkolimy aby Twoje dane były chronione.

The admIT Team

Nasze dokonania

Z czego jesteśmy dumni i co jest naszym niekończącym się doskonaleniem

Genius is 1% talent and 99% percent hard work…

Albert Einstein

Zadowolonych klientów
Udanych szkoleń
Pozytywnych audytów
Niebezpiecznych incydentów

Sygnalista jest dla Ciebie