Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Specjalizujemy się w bezpieczeństwie informacji, wdrażaniu innowacyjnych zabezpieczeń oraz planowaniu strategii cyberbezpieczeństwa dla organizacji.

Bezpieczeństwo informacji jest to ochrona informacji przed zagrożeniami w celu zapewnienia ciągłości biznesu, minimalizowania ryzyka biznesowego i maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Jest ono realizowane poprzez wdrażanie odpowiedniego systemu zabezpieczeń, w tym polityki, procesów, procedur, struktury organizacyjnej, odpowiedniego oprogramowania i sprzętu IT. Zabezpieczenia muszą zostać zaplanowane, wdrożone, monitorowane, sprawdzone i aktualizowane.
Znając trzy główne źródła wymagań bezpieczeństwa informacji możemy:

– ocenić ryzyko z uwzględnieniem ogólnej strategii i celów biznesowych wraz z oceną ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.
– określić wymagania prawno-statutowe oraz regulacyjno-umowne,
– wdrożyć zbiór zasad, procedur i wymagań biznesowych dla wszystkich etapów cyklu życia informacji.

Stosujemy działania oparte o prewencje, detekcje i poprawę zabezpieczeń z zachowaniem poufności, integralności, dostępności bezpieczeństwa informacji
oraz zapewnieniem identyfikacji, ochrony, wykrywania, odzyskiwania i odpowiedzi na płaszczyźnie cyberbezpieczeństwa.
Zapewniamy zarządzanie tożsamością i dostępem, zagrożeniami i podatnościami, aktywami, incydentami, ciągłością
oraz bezpieczeństwem fizycznym, systemu i sieci, aplikacji, konfiguracji systemu, zasobów ludzkich.


  • Client: Toyota Boshoku
  • Service: SZBI/ISMS
  • Date: 20 sierpnia, 2022