ATSG

ATSG

Toyota Boshoku ustanowiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa informacji (All Toyota Security Guideline) obejmujące TMC, jej spółki zależne i stowarzyszone, mające na celu kompleksowe zapobieganie wyciekom informacji i pojawiającym się zagrożeniom cyberataków. Wdrażamy te normy.


  • Client: Toyota Boshoku
  • Service: ATSG
  • Date: 15 sierpnia, 2022