Audyty

Audyty

Wykonujemy całościowe, kompleksowe ale również ukierunkowane audyty systemów informatycznych, infrastruktury IT, aplikacji i oprogramowania, które pozwalają na zaprojektowanie niezawodnego środowiska IT w przedsiębiorstwie, zgodnego z normami ISO27001 oraz IS027002. Ponadto, przeprowadzamy audyty zgodności z RODO dokumentacji, procedur i instrukcji głównie w działah HR i IT. Tworzymy brakujące dokumenty lub aktualizujemy już istniejące. Jesteśmy certyfikowanymi audytorami wewnętrznymi z ISO27001:2023 (Nr 766/03/2024) oraz TISAX® (Nr 1445/05/2024).


  • Client: Toyota Boshoku
  • Service: Audyt
  • Date: 24 września, 2022